KORMER OSB

Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

HAKKIMIZDA

Korkuteli ilçemize ve bütün bölgeye büyük ivme kazandıracak, istihdama katkı sağlayacak Mermer OSB için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda tüm kanuni alt yapı hazırlıklarımızı tamamladık.

Önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ‘Kamu Yararı Kararı’ için başvuruda bulunulacak. Bölge, çevreye duyarlı ve endüstri 4.0 teknolojilerine uygun olarak tasarlanıyor ve bu öncelikler gözetilerek faaliyete geçecek. Burada işlenen mermer, katma değerli bir ürün olarak ihraç edilecek.