1- ARSA TAHSİS BEDELİ VE PRENSİPLERİ :

Yetkili kurullarımızca 2023 Aralık ayında alınan MH-2023/08 sayılı oturumda belirlenen 2024 yılı tahmini arsa tahsis m² birim bedeli 3.730 TL/m² dir. Hesaplanan toplam arsa tahmini tahsis bedelinin %30’u peşin, %50’ye kalan %20’lik tutarın 6 ay içinde 6 eşit taksitle, kalan %50 bakiyenin 4 (dört) yıl aylık eşit taksitlerle ödenecek olup, taksitler aylık olarak ve çek/senet/DBS karşılığında alınacaktır.

TL üzerinden tahsis yapılan ve yapılacak olan parseller için diğer yıllarda ödenecek arsa taksit ve borç ödemelerinde, ilgili yılında oluşacak olan TÜFE oranında artış yapılarak ödeme tesis edilecektir.

Ayrıca altyapı ve üstyapı yatırımlar tamamlandığında (kamulaştırma, genel giderler, planlanan yatırımlar vb. faktörler de göz önüne alınarak) oluşacak olan ek maliyet, tahmini arsa tahsis bedeli olan 3.730 TL/m² haricinde tahsis yapılan firmalardan, Müteşebbis Heyetin alacağı karar doğrultusunda tahsil edilecektir.

Vadesinde ödenmeyen arsa tahsis borcu ödemelerinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesine göre işlem tesis edilecektir.

Müteşebbis Heyetimiz tarafından 2023 Aralık ayında alınan MH-2023/08 sayılı oturum kararı uyarınca belirlenen, Ön tahsis prensipleri, arsa tahsislerinde uygulanacak kriterler, yukarıda belirtilen arsa tahmini m² bedeli ve prensipleri ve yaptırımlara dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin Yönetim Kurulu’na verdiği yetkiye göre Yönetim Kurulu’nca uygulama tesis edilecektir.

2- PROJE İNCELEME VE YAPI RUHSATI HİZMET BEDELİ :

Yeni ve Tadilat Projeleri İnceleme Hizmet Bedeli Katsayısı                              : 0,005

(Tadilat Projeleri İnceleme Hizmet Bedeli Tadilat veya ilave yapılan alan için uygulancaktır.)

İsim Değişikliği, Yenileme, Yeniden vb. Yapı Ruhsatları İçin Hizmet Bedeli : 0,002

(İnşaat Metrekare Maliyet Fiyatı : T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Fiyatı Uygulanacaktır.)

Yıkım Ruhsatı İçin Hizmet Bedeli                                                                              : 2,00 TL/m²

(İşlem yapılacak yapının en son düzenlenmiş olan yapı ruhsatı toplam inşaat alanı üzerinden)

 

3- YAPI KULLANMA İZNİ HİZMET BEDELİ (m²) :

Yapı Kullanma Hizmet Bedeli Katsayısı                                                                  : 4,50TL/m²

4- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT BEDELİ :

İlgili Belediyelerin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsat Bedelleri
2024 Yılı Tarifeleri İle Uygulanacaktır.

Korkuteli OSB İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedelleri:

Mülk Sahipleri için TL/m²                                                                                            : 1,00TL/m²

Kiracı Firma için TL/m²                                                                                                 :  2,00TL/m²

5- ÇAP ve ÖLÇÜ KROKİSİ DÜZENLEME HİZMET BEDELİ:

Belge Adet                                                                                                                        : 5.000,00 TL

6- NUMARATAJ YAZISI HİZMET BEDELİ :

Talep edilen başvuru adedi için                                                                                 : 500,00 TL

7- GES İMAR UYGUNLUK HİZMET BEDELİ :

Talep edilen başvuru adedi için                                                                                 : 5.000,00 TL

8- SU ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ :

I. Abonelik Bedelleri :

Şantiye Su Abonelik işlemleri ilgili kurum prensipleri doğrultusunda yapılacaktır.

9- ELEKTRİK ENERJİSİ TARİFELERİ VE ABONELİK BEDELLERİ :

     9-1 Elektrik Abonelik işlemleri :

Elektrik Dağıtım Lisansı sahibi Bölgede görevli Elektrik Dağıtım Şirketi ‘nin (EDAŞ) prensipleri dahilinde yapılacaktır.

    9-2 Enerji Müsadesi başvurusu :

Enerji Müsaadesi başvurusu OSB Müdürlüğüne yapılacaktır.

    9-3 Proje Onay başvurusu :

Proje Onay başvurusu OSB Müdürlüğüne yapılacaktır.

    9-4 Kabul başvurusu :

Kabul başvurusu OSB Müdürlüğüne yapılacaktır.

    9-5 Proje Onay-Kabul Bedelleri : TEDAŞ tarifelerinden

 

10- YÖNETİM AİDAT (1 yıllık) :

Yıllık Yönetim Aidatları aylık olarak tahsil edilecektir (m²)                             : 16,8835 TL

11-ATIKSU ARITMA GİDERİ KATILIM PAYI :

AOSB atıksu birim fiyatı (TL/m³)                                                                              : –

ASAT tarafından Müdürlüğümüze uygulanacak ilave atıksu birim fiyatı katılımcımıza aynen yansıtılacaktır. (TL/m³)

 

12- GECİKME ZAMMI ORANLARI :

Arsa gecikme bedeli ;

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesine göre işlem tesis edilecektir.

Elektrik-Su-Doğalgaz-Atıksu-Kira -aidat vb. bedeller ; 

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesine göre işlem tesis edilecektir.

 

 

Tüm tarifelerde KDV hariçtir.