Sayın Yatırımcı Adayları

Duyuru 1 : (20.12.2023)

Korkuteli OSB Yönetim Kurulu olarak;

Yer seçimi kesinleşmiş alan içinde 4.000 m²’den az olmamak üzere ön tahsis işlemlerine başlanacaktır. Katılımcı adaylarının alan talepleri Korkuteli OSB Müteşebbis Heyetinin belirlediği prensipler doğrultusunda değerlendirilecektir. Alan talebinizin olması halinde vermiş olduğunuz Fizibilite Raporu doğrultusunda  başvuru bedeli olan (arsa bedeli değildir) (100.-TL/m² × Talep edilen Toplam Alan) ödeme dekontu (açıklamaya ön başvuru bedeli notu düşülerek) ve banka hesap bilgisi ile birlikte aşağıdaki e-posta adresine veya Bölgemize 29.12.2023 tarihi mesai saati bitimine kadar iletmeniz gerekmektedir.

Talepleriniz; talep sayısı-talep edilen alan büyüklüğü, ön tahsise sunulacak alan gibi kriterlere göre Fizibilite Formunuz doğrultusunda Yönetim Kurulumuzca değerlendirilecek olup değerlendirme sonucu tarafınıza e-posta, yazı, telefon yolu ile  bildirilecektir.

Talepleri olumlu sonuçlanan katılımcı adaylarımıza gönderilen bu bildirimde; ön tahsis için gerekli bilgilerin yer aldığı davet metni, ön tahsis yapılabilecek alan büyüklüğü, gerekli evraklar ve Bölgemizde imzalanacak olan ‘’Korkuteli OSB Ön Tahsis Sözleşmesi’’ yer alacaktır. Davet bildiriminin gönderim tarihinden itibaren her koşulda 10 gün içinde gerekli evrakların Bölgemize teslim edilerek Korkuteli OSB Ön Tahsis Sözleşmesinin imzalanması ve sözleşmede belirtilen bedelin ödenmesi ile ön tahsis sözleşmesi geçerlilik ve yürürlük kazanacaktır. Talep edilen ile ön tahsisi yapılacak alan arasında fark olması ve/veya fiyat farkı oluşması durumunda katılımcı adaylarından fark bedel talep edilecektir.

Talepleri olumsuz sonuçlanan katılımcı adaylarımıza ise gönderilen bilgilendirme metninde başvuru bedelinin iadesi hakkında açıklamaya yer verilecektir.

Talepleri olumsuz sonuçlanan veya bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ön tahsis sözleşmesini imzalamayan ve sözleşmede belirtilen bedeli ödemeyen katılımcı adaylarının, ön tahsis talepleri sona ermiş sayılacaktır. Bu durumda ödenmiş olan bedel herhangi bir ek ödeme, faiz vb. olmaksızın aynen iade edilecek ve yeniden talep etmeleri durumunda herhangi bir öncelik tanınmayacaktır.

Yatırımlarınızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

                                                                                                                                                                                                                                      Korkuteli OSB Yönetim Kurulu

EKLER :

EK-1 : Tahmini Arsa m² Fiyatı ve Arsa Prensipleri

EK-2 : Korkuteli OSB Banka Hesap Bilgileri

EK-3 : Ön Tahsis Taahhütnamesi

Duyuru 2 : (05.01.2024)

Korkuteli OSB Yönetim Kurulu olarak;

Yer seçimi kesinleşmiş alan içinde 4.000 m²’den az olmamak üzere ön tahsis işlemlerine başlanacaktır. Katılımcı adaylarının alan talepleri Korkuteli OSB Müteşebbis Heyetinin belirlediği prensipler doğrultusunda değerlendirilecektir. Alan talebinizin olması halinde vermiş olduğunuz Fizibilite Raporu doğrultusunda  başvuru bedeli olan (arsa bedeli değildir) (100.-TL/m² × Talep edilen Toplam Alan) ödeme dekontu (açıklamaya ön başvuru bedeli notu düşülerek) ve banka hesap bilgisi ile birlikte aşağıdaki e-posta adresine veya Bölgemize 20.01.2024 tarihi mesai saati bitimine kadar iletmeniz gerekmektedir.

Talepleriniz; talep sayısı-talep edilen alan büyüklüğü, ön tahsise sunulacak alan gibi kriterlere göre Fizibilite Formunuz doğrultusunda Yönetim Kurulumuzca değerlendirilecek olup değerlendirme sonucu tarafınıza e-posta, yazı, telefon yolu ile  bildirilecektir.

Talepleri olumlu sonuçlanan katılımcı adaylarımıza gönderilen bu bildirimde; ön tahsis için gerekli bilgilerin yer aldığı davet metni, ön tahsis yapılabilecek alan büyüklüğü, gerekli evraklar ve Bölgemizde imzalanacak olan ‘’Korkuteli OSB Ön Tahsis Sözleşmesi’’ yer alacaktır. Davet bildiriminin gönderim tarihinden itibaren her koşulda 10 gün içinde gerekli evrakların Bölgemize teslim edilerek Korkuteli OSB Ön Tahsis Sözleşmesinin imzalanması ve sözleşmede belirtilen bedelin ödenmesi ile ön tahsis sözleşmesi geçerlilik ve yürürlük kazanacaktır. Talep edilen ile ön tahsisi yapılacak alan arasında fark olması ve/veya fiyat farkı oluşması durumunda katılımcı adaylarından fark bedel talep edilecektir.

Talepleri olumsuz sonuçlanan katılımcı adaylarımıza ise gönderilen bilgilendirme metninde başvuru bedelinin iadesi hakkında açıklamaya yer verilecektir.

Talepleri olumsuz sonuçlanan veya bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ön tahsis sözleşmesini imzalamayan ve sözleşmede belirtilen bedeli ödemeyen katılımcı adaylarının, ön tahsis talepleri sona ermiş sayılacaktır. Bu durumda ödenmiş olan bedel herhangi bir ek ödeme, faiz vb. olmaksızın aynen iade edilecek ve yeniden talep etmeleri durumunda herhangi bir öncelik tanınmayacaktır.

Yatırımlarınızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

                                                                                                                                                                                                                                      Korkuteli OSB Yönetim Kurulu

EKLER :

EK-1 : Tahmini Arsa m² Fiyatı ve Arsa Prensipleri

EK-2 : Korkuteli OSB Banka Hesap Bilgileri

EK-3 : Ön Tahsis Taahhütnamesi